Warranty

การส่งเคลม/ซ่อมสินค้า

  • สินค้าที่มีปัญหาจากศูนย์บริการ เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทันที ภายใน 7 วัน
  • สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีตำหนิ
  • สินค้าที่ซื้อเกิน 15 วัน ทางเราจะทำการส่งเคลมหรือซ่อมกับศูนย์บริการให้ฟรี

สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

  • สินค้าที่มีการแก้ไข ดัดแปลง ซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วนของสินค้า
  • สินค้าไหม้ แตกหัก หรือมีรอยบิ่นจากการทำตกหล่น
  • สินค้าเสียหาย จากภัยต่างๆ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟช็อค ไฟเกิน พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า สงคราม วางระเบิด
  • สินค้าที่ชำรุด จากสัตว์และแมลง หนู มด แมลงสาป ต่างๆ
  • สินค้าที่มีการแกะ วอยรับประกันฉีกขาด โดยมิใช่การแกะโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ